Były zaskoczone że zostaną…

Były zaskoczone że zostaną mamami
Albo podstawowe braki w edukacji seksualnej, albo kolejny podstęp ducha świętego.

#neuropa #bekazkatoli #katolicyzm #swiat #seks #logikarozowychpaskow #heheszki